Žaludek.cz

Vyřeší případné potíže s trávením

Anatomie žaludku

Žaludek pod mikroskopem – stěna žaludku

Žaludek (Gaster, Ventriculus, Stomachus) je nejširší částí trávicí trubice ve tvaru plochého vaku. Nachází se v horní části dutiny břišní, pod játry a bránicí, částečně je kryt levým žeberním obloukem. Navazuje na jícen, z druhé strany z něj vychází duodenum (dvanáctník), část tenkého střeva.

Jeho tvar a velikost se mění v závislosti naplnění a poloze těla. Základní funkcí žaludku je mechanické zpracovávání, chemické rozmělňování a částečné natravování potravy. Poté je natrávenina, chymus, postupně dávkována do duodena.

Části žaludku

  1. Cardia (česlo) – místo vstupu (vyústění jícnu) do žaludku. Je uzavřeno kruhovým svalovým svěračem, aby nedocházelo k návratu tráveniny z žaludku zpět do jícnu.
  2. Fundus (klenba) – horní vyklenutá část žaludku.
  3. Corpus (tělo) – největší, střední část žaludku. Spolu s fundem je rezervoárem potravy.
  4. Angulus – zářez oddělující corpus od antra. Mění se v závislosti na naplnění žaludku.
  5. Antrum (předsíň) – dolní část žaludku pod angulem. Jeho hlavní funkcí je rozmělnění a rozdrcení potravy.
  6. Pylorus (vrátník) – místo přechodu žaludku do duodena (dvanáctníku). Je uzavřen svalovým svěračem (musculus sphincter pylori). Zadržuje větší částečky a rozmělňuje je, aby mohly být posunuty dále do duodena.

Rozlišuje se také přední a zadní stěna žaludku a jeho malé a velké zakřivení (curvatura minor a major).

Tip: Unikátní laktobacily pro lepší zažívání a trávení.

Stěna žaludku je tvořena 4 vrstvami:

  1. Tunica serosa (seróza, vazivová blána) – zevní vrstva.
  2. Tunica muscularis (svalovina) – hladká svalovina uspořádána do 3 vrstev, podélné, okružní a šikmé. Umožňuje řádné promíchání a zpracování potravy.
  3. Tela submucosa (podslizniční vazivo) – řídké kolagenní vazivo, ve kterém se nacházejí krevní a lymfatické cévy a nervy.
  4. Tunica mucosa (sliznice) – tvořena jednovrstevným cylindrickým epitelem s ústím žláz produkujících žaludeční šťávy. Vytváří záhyby a řasy.

Žaludek je krví zásobován 3 kmeny celiakální tepny, levou srdeční, slezinnou a jaterní tepnou. Celý žaludek je protkán hustou kapilární sítí (kapiláry, vlásečnice – malé cévy).

U dospělé osoby pojme žaludek přibližně 1 – 1,5 litru.

Stránky jsou pouze informačního charakteru. Neslouží jako návod k léčení, své zdravotní problémy konzultujte se svým lékařem.