Žaludek.cz

Vyřeší případné potíže s trávením

Resekční operace žaludku

V úplném počátku byly resekční operace žaludku prováděny z důvodu odstranění cizích těles. První resekce žaludku byla provedena v roce 1879 francouzským chirurgem Péanem. Pacient však zemřel. První pacient přežil až v roce 1881 po operaci německým chirurgem Billrothem v roce 1881.

Operace na operačním sále v nemocnici

Následovaly resekce prováděné pro vředovou chorobu žaludku. Pokroky v konzervativní léčbě však způsobily, že v dnešní době jsou resekční operace žaludku indikovány ve většině případů pro nádorová onemocnění žaludku.

Z důvodu pozdního záchytu onemocnění, mají operace poměrně špatnou prognózu.

Existuje několik typů resekčních operací žaludku, jejich užití závisí na lokalizaci nádoru. Nachází-li se nádor v dolní polovině žaludku, je možné resekovat pouze jeho 2/3, je-li lokalizován v horní části a kardii, odstraňuje se žaludek celý.

1. Resekce typu Billroth I

Jedná se o odstranění 2/3 žaludku. Jeden řez je veden těsně za pylorem, druhý nejširší částí žaludku. Konec zbylé části žaludku se našívá ke konci duodena.

2. Resekce typu Billroth II

Při této operaci jsou také odstraněny 2/3 žaludku. Od operace Billroth typu I se liší způsobem rekonstrukce. Duodenum se uzavře, resekční linie žaludku se částečně zašije a na zbývající část se našije první klička jejuna (další část tenkého střeva, lačník). U tohoto typu se častěji vyskytují pooperační komplikace. Používá se tehdy, když nelze provést bez napětí spojení typu Billroth I.

Oba tyto typy operací sou pojmenovány po německém lékaři, který se jmenoval Christian Albert Theodor Billroth a žil v letech 1829 – 1894. Věnoval se chirurgii, byl profesorem chirurgie na vídeňské univerzitě a přednostou I. chirurgické kliniky. Vypracoval také postupy pro operaci střev, prostaty a štítné žlázy.

3. Resekce typu Roux-en-Y

Jedná se o modernější modifikaci operace dle Billrotha II. První klička jejuna se však přeruší, její vzdálenější (distální) část se našije na pahýl žaludku a horní (proximální) část se našije asi 40 cm níže. Vznikne tzv. Y – anastomóza (spojení). Výhodou této operace je odvedení toku žluči a pankreatické šťávy od pahýlu žaludku.

4. Totální gastrektomie

Při této operaci je žaludek zcela odstraněn. K rekonstrukci je využita obvykle klička jejuna na principu Roux-en-Y. Celý žaludek se odstraňuje nejčastěji pro zhoubný nádor.

Stránky jsou pouze informačního charakteru. Neslouží jako návod k léčení, své zdravotní problémy konzultujte se svým lékařem.