Žaludek.cz

Vyřeší případné potíže s trávením

Žaludeční příznaky poruch trávicího ústrojí

Prozdravi.cz

Pyróza

Pyróza neboli pálení žáhy se projevuje palčivým pocitem za hrudní kostí.

Její podstatou je porucha funkce kardie, je příznakem gastroezofageálního refluxu, návratu natrávené potravy nebo žaludečních šťáv z žaludku do jícnu.

Dolní jícen je pak podrážděn kyselým žaludečním obsahem, dráždivým faktorem je hlavně kyselina chlorovodíková nebo žluč. Závisí na individuální citlivosti sliznice jícnu a na častosti refluxních epizod, ne každý reflux způsobí pyrózu.

Může být vyprovokována horizontální polohou bezprostředně po jídle, předklonem, polohou na břiše, zvedáním břemene a jinými manévry zvyšujícími nitrobřišní tlak. Jícen může být individuálně podrážděn také některými typy jídel (citrusové plody, káva, víno). Tento druh pálení žáhy nezávisí na poloze těla.

Pyróza je fyziologickým jevem v těhotenství. Je způsobena zvýšeným nitrobřišním tlakem a hormonálními změnami snižujícími tonus dolního jícnového svěrače.

Trénované mužské břicho

Říhání

Říhání, eruktace, je únik vzduchu ze žaludku provázený více či méně hlasitým příznačným zvukem.

Je normálním jevem po jídle, hlavně po vypití šumivých nápojů nebo po požití nedostatečně rozmělněné potravy. Reguluje velikost žaludeční bubliny, tedy nitrožaludeční tlak, který je potřebný pro správné vyprazdňování žaludku.

Velikost žaludeční bubliny je regulována polykáním vzduchu při jídle a jeho vyprazdňováním právě říháním.

Jeho nadbytek se označuje jako aerogastrie. Rozpíná žaludek, zvedá bránici a vysunuje srdce do příčné polohy. Je doprovázen pocitem plnosti, zrychleným tepem a bušením srdce. Tyto příznaky bývají označovány jako gastrokardiální komplex. Nemožnost odříhnutí po jídle vede pocitu plnosti a k předčasné sytosti.

Opakované říhání nezávislé na jídle se označuje jako aerofagie. Je způsobeno poruchou funkce dolního jícnového svěrače, kdy je do žaludku podvědomými pohyby stále nasáván vzduch.

Regurgitace

Regurgitací je označován návrat trochy žaludečního obsahu nebo šťáv do úst.

Chuť regurgitátu je kyselá nebo hořká podle přítomnosti kyseliny chlorovodíkové nebo žluče. Neznamená totéž co reflux nebo zvracení.

Nauzea, zvracení

Zvracení je prudké vypuzení žaludečního obsahu ústy. Předchází mu nauzea, nevolnost. Zvracení bez nauzey je projevem zvýšeného nitrolebního tlaku.

Rozlišujeme zvracení:

Škytavka

Škytání je reflex, který vzniká podrážděním bráničního nervu. Jde o náhlý a prudký vdech se současným uzavřením hlasivek doprovázený krátkým a pronikavým zvukem.

Škytavka, singultus je opakované škytání.

Může být projevem onemocnění mozku (nádor, epilepsie), zánětu pobřišnice, srůstů, nádorového rozsevu a jiných. Fyziologicky se může objevovat po požití dráždivých pokrmů nebo šumivých nápojů.

Nechutenství

Chuť k jídlu je důležitým ukazatelem tělesného a duševního zdraví. Ztráta chuti k jídlu je označována jako nechutenství.

Doprovází hořečnaté choroby, infekce, intoxikace, předávkování léky a jiné. Je hlavním příznakem mentální anorexie, která se vyskytuje převážně u dospívajících dí­vek.

Stránky jsou pouze informačního charakteru. Neslouží jako návod k léčení, své zdravotní problémy konzultujte se svým lékařem.